AMORETTI SPENSER PDF

Petrarchan context[ edit ] The sonnets of Amoretti draw heavily on authors of the Petrarchan tradition, most obviously Torquato Tasso and Petrarch himself. Many critics, in light of what they see as his overworking of old themes, view Spenser as being a less original and important sonneteer than contemporaries such as Shakespeare and Sir Philip Sidney. However, Spenser also revised the tradition that he was drawing from. Amoretti breaks with conventional love poetry in a number of ways. In most sonnet sequences in the Petrarchan tradition, the speaker yearns for a lover who is sexually unavailable. Not only is there a conflict between spiritual and physical love, but the love object is often already married; it is an adulterous love.

Author:Faehn Zujinn
Country:Qatar
Language:English (Spanish)
Genre:Video
Published (Last):21 April 2013
Pages:90
PDF File Size:9.85 Mb
ePub File Size:17.6 Mb
ISBN:208-4-60275-964-1
Downloads:33233
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NilkisMeer over Spenser - Tweede vertaling - Meer vertalingen Deze site is eigenlijk gewijd aan Shakespeares sonnetten. Maar omdat hier weleens mensen verdwalen die op zoek zijn naar Spensers sonnet 75, zet ik de tekst daarvan ook maar online — al heeft het met Shakespeares sonnet 75 natuurlijk niets te maken. Dit is waarschijnlijk het beroemdste sonnet van Edmund Spenser , een tijdgenoot van Shakespeare. De Amoretti hebben een happy end: na veel smachten en zuchten sluit de dichter zijn geliefde in de armen, en de sonnettenreeks wordt afgerond met een bruiloftslied het Epithalamion.

Hier is het gedicht, met een paar woordverklaringen en een poging tot vertaling. ONE day I wrote her name vpon the strand, but came the waues and washed it away: agayne I wrote it with a second hand, but came the tyde, and made my paynes his pray. Vayne man, sayd she, that doest in vaine assay, a mortall thing so to immortalize. Not so, quod I let baser things deuize, to dy in dust, but you shall liue by fame: my verse your vertues rare shall eternize, and in the heuens wryte your glorious name.

Where whenas death shall all the world subdew, our loue shall liue, and later life renew. Dat is even wennen, maar de meeste woorden zijn snel genoeg herkenbaar. Enkele woordverklaringen: r. Ik schreef hem nog eens netjes op het strand — Meteen maakte het tij mijn tekst weer buit. Vergeefs, zei zij, je bent een ijdeltuit, Iets sterfelijks eeuwigheid te willen geven. Wacht maar, ook mij wist straks de dood weer uit, Dan is mijn naam uit ieders hoofd verdreven.

Nee nee, zei ik, alleen het aardse leven keert weer tot stof. Jij blijft altijd beroemd Omdat ik hier jouw schoonheid heb beschreven, Jou tot mijn hemellichaam heb benoemd. Als straks het einde van de mensheid gloort Leeft onze liefde in de hemel voort. Het rijmschema abab bcbc cdcd ee is wel iets veeleisender.

Ik heb geprobeerd moderniserende grapjes te vermijden, al klinkt ijdeltuit misschien toch cabaretesk. In regel 12 zit een soort halve woordspeling, die niet helemaal goed uit de verf komt en eigenlijk niet in het origineel zit. De punt aan het eind van regel 12 heb ik gehandhaafd.

Ook een verschil met Shakespeare, die op dergelijke vroomheid meestal niet te betrappen is. Meer over Spenser De tekst van het origineel is overgenomen van Renascence Editions , waar alle Amoretti en ander werk van Spenser online staan. Meer informatie over Edmund Spenser is te vinden op Luminarium. Overigens: vergelijk het sonnet eens met dit vaak gebloemleesde gedicht van Walter Savage Landor Tweede vertaling Deze tweede vertaling is in oktober ingezonden door Erik Honders.

Hij interpreteert de slotregels niet als een verwijzing naar het laatste oordeel, maar naar de dood als verwoester die door de liefde wordt overwonnen als dichters erover zingen en de geliefde zo onsterfelijk maken. Misschien is het gedicht dus toch niet zo christelijk. Ik schreef haar naam een keertje op het strand, De golven kwamen, wisten hem weer uit.

Opnieuw schreef ik haar naam met vaste hand, Nu maakte het getij mijn arbeid buit. Welnee, zei ik, tot stof keert lager leven, Maar jij zult eeuwig leven door je faam; Mijn vers zal jouw cachet tijdloosheid geven, En hemelhoog opgeven van je naam.

Waar, als de dood de baas is van dit al, Ons vuur nog brandt, en leven brengen zal. Maar kort daarna kwam Erik Honders met zijn vertaling, en in verschenen er nog twee nieuwe vertalingen: in de bloemlezing gedichten die iedereen gelezen moet hebben van Ilja Leonard Pfeijffer en Gert Jan de Vries, en in Bestorm mijn hart, de beste Engelse gedichten uit de 16ee eeuw , gekozen en vertaald door Cornelis W.

De vertaling van Gert Jan de Vries is hier te lezen. De vertaling van C. Schoneveld is hier te lezen. En vanaf staat ook een verdienstelijke nieuwe vertaling van Ans Bouter online op haar site. Bovendien bleek ik niet de eerste te zijn geweest. In verscheen al een vrije vertaling van dit sonnet in de bundel Daglelies van Tom van Haerlem.

Die vertaling staat hier online. Het beeld van schrijven in het zand als symbool voor vergankelijkheid is trouwens niet alleen vertaald, maar ook vaak gejat. Zelfs door smartlappenschrijvers. Amsterdam, mei , december , februari , mei

INTRAVENTRICULAR AMIKACIN DOSE FILETYPE PDF

Edmund Spenser

Biografie[ bewerken brontekst bewerken ] Spenser studeerde van tot in Cambridge. Al tijdens zijn studie schreef hij epigrammen en sonnetten , en vertaalde hij werken uit het Frans en Italiaans. In werd hij secretaris van de bisschop van Rochester, en in verkreeg hij, door de invloed van zijn vriend Gabriel Harvey, een functie in het huishouden van de graaf van Leicester, waar hij bevriend raakte met Sir Philip Sidney , een neef van de graaf. In dat jaar trouwde Spenser met Machabyas Child en publiceerde hij het herdersdicht The Shepheardes Calender , waarmee hij bekendheid verwierf. Hij droeg het werk op aan zijn nieuwe vriend Sidney. In vergezelde hij als secretaris Lord Grey de Wilton naar Dublin ; hij betrok het kasteel Kilcolman in Cork en bleef daar — met onderbrekingen — 18 jaar wonen. Zijn meesterwerk is het epische werk The Faerie Queene , waarvan de titel verwijst naar koningin Elizabeth I.

MANDELBAUM AENEID PDF

Amoretti LXXV: One Day I Wrote her Name

.

ECUACIONES DIFERENCIALES FRANK AYRES JR PDF

The Best Flavor for Every Occasion. Discover Amoretti Ingredients.

.

Related Articles